องค์ความรู้ด้านวิชาการ

กระทงลอยกลีบดอกบัว (โชติเวช)

กระทงลอยกลีบดอกบัว (โชติเวช)

ต้อนรับเทศกาลลอยกระทงปี 2566 ด้วยกระทง”กลีบดอกบัว” จากวัสดุธรรมชาติ สามารถเปลี่ยนดอกไม้ที่จะนำมาตกแต่งได้ตามใจชอบ มาร่วมกันสืบสานประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายด้วย ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานกับเทศกาลลอยกระทง https://www.facebook.com/HecRmutpFB/videos/1084718952543055

▶️ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิตการทำกระทง โดย นายวุฒิศักดิ์ จันโท รุ่น 63 ปบค.

เนื้อหา : อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์

ผลิตสื่อ : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์