องค์ความรู้ด้านวิชาการ

พลาสติกกำพร้า : การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากลวดลายกระเบื้องเคลือบสี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

นายมหรรณพ อินทสโร และนางสาวศิริวัลลิ์ ขุมบัวมาศ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ดร.สุชีรา ผ่องใส อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON) ภายใต้แนวคิด “9 ราชมงคล เสริมพลัง ผลักดันนวัตกรรมยั่งยืน และขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซนเตอร์ ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับ รางวัลระดับดีเด่น (Gold Award) ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านศิลปะและการออกแบบ >>>>พลาสติกกำพร้าการสร้างสรรค์เครื่องประดับ