วิดีทัศน์ : กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำถาดอเนกประสงค์จากผืนผ้า

วิดีทัศน์ : กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้  เรื่อง การทำถาดอเนกประสงค์จากผืนผ้า

ที่มา : ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rmutp KM Channel)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?