บทความ KM สัปดาห์ที่ 38 (21-28 November 2014) เรื่อง การจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ตอนที่ 2

บทความ KM สัปดาห์ที่ 38 (21-28 November 2014)  

เรื่อง การจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ตอนที่ 2

ผู้แปลและเรียบเรียง โดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 38 (24-28 November 2014)

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?