บทความ KM สัปดาห์ที่ 30 (1-3 October 2014) เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

บทความ KM สัปดาห์ที่ 30 (1-3 October 2014)  

เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 30 (1-3 October 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?