บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?