::: สกัดความรู้ ::: 🦄🦄🦄เรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย”

::: สกัดความรู้ ::: 🦄🦄🦄เรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course – University Pedagogy) ///คุณเอื้อ และคุณอำนวย :: ฝ่ายวิชการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ทีมงานคุณภาพ) ///คุณกิจ :: ผศ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และ อ.ฉัตรยา งามเลิศ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (วิทยากรสุดเจ๋ง)///คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :: อ.นฤศร มังกรศิลา (คน KM สุดติ่ง)

จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course – University Pedagogy) วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

       เนื่องด้วยคุณกิจทั้ง 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณนนท์ แดงสังวาลย์ และนางสาวฉัตรยา งามเลิศ ต้องการให้ผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติได้ประเด็นความรู้ที่ครบถ้วน จึงใช้วิธีการ……บรรยาย สลับกับการทำ Workshop เช่น Workshop การอภิปรายถึงเรื่องทฤษฏีกับการปฏิบัติอะไรสำคัญกว่ากัน และ Workshop การวิเคราะห์ตนเองเพื่อเตรียมการสอนด้วย KWL Strategy        โดยเริ่มจากมุมมองของอาจารย์ผู้สอน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ ตามลิงค์นี้ https://issuu.com/narusornmangkornsila/docs/3.-____________________________cdio

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?