บทความ KM สัปดาห์ที่ 41 (15-19 December 2014) เรื่อง การจัดการความรู้กับเทคโนโลยี RFID

บทความ KM สัปดาห์ที่ 41 (15-19 December 2014)  

เรื่อง การจัดการความรู้กับเทคโนโลยี RFID

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 41 (15-19 December 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?